• +421 38 53 91 884
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad 
Tvrdomestice 
č. 42
956 22
Pondelok: 7.00 - 12.00 / 12.30 - 15.00
Streda: 7.00 - 12.00 / 12.30 - 15.00
Piatok: 7.00 - 13.00
 
 tel.: 038/53 91 884 - obecný úrad p. Bražniková
tel.: 038/53 89 123 - starosta obce Jozef Beňo 
mail: obectvrdomestice42@gmail.com
 

Všeobecne záväzné nariadenia obceVZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Tvrdomestice

VZN č.12020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 ktorým sa upravujú podmienky umiestňovaním volebných plagátov na území obce Tvrdomestice

VZN č.2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady

VZN č.1/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN č.1/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán ....

VZN č.2/2012 o dani z nehnuteľnosti ....

VZN č.1/2012 - podmienky držania psov ....

Návrh VZN obce Tvrdomestice č.2/2012 z 23.11.2012 o dani z nehnuteľnosti

Návrh VZN č.1/2012, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce

VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č. 2/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3/2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady

VZN č. 4/2011 ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 5/2011 o nakladaní s odpadmi na území obce Tvrdomestice